skip to Main Content
0
(0)

Prezentul regulament are scopul de a informa comerciantii de pe platforma eMAG Marketplace (denumiti in continuare „Sellerii”) cu privire la desfasurarea campaniei “Fashion Deal” initiata de DANTE INTERNATIONAL S.A. si cuprinde o serie de reguli ce trebuie respectate pe perioada desfasurarii acesteia.

CAPITOLUL I. ORGANIZATORUL

1.1. Organizatorul campaniei “Fashion Deal” (denumita in cele ce urmeaza “Campania”) este DANTE INTERNATIONAL S.A., societate cu sediul in Romania, Bucuresti, Soseaua Virtutii nr. 148, Spatiul E47, sector 6, si adresa de corespondenta in Voluntari, Sos. Bucuresti-Nord, nr. 15-23, Parcul de Birouri Swan, cladirea A (denumita Windsor), etaj 5, jud. Ilfov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/372/2002, avand CUI RO 14399840, reprezentata de Mihnea Stere, Director Marketplace (denumit in continuare „Organizatorul”).

1.2. Campania se va derula in baza prezentului regulament (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul derularii Campaniei, dar nu inainte de a anunta in prealabil participantii.

1.3. Pentru aducerea la cunostinta participantilor, Regulamentul este intocmit si este disponibil, in mod gratuit, oricarei persoane interesate, si in format tiparit la locatia din Soseaua Bucuresti-Nord nr. 15-23, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 5, Voluntari, judetul Ilfov.

CAPITOLUL II. DURATA SI INCETAREA CAMPANIEI. LOCUL DE DESFASURARE

2.1 Campania se va desfasura pe platforma www.emag.ro, pe o perioada cuprinsa intre 1 Ianuarie 2021 – 31 Martie 2021.

2.2. Campania va putea fi intrerupta pentru durate determinate si/sau va putea inceta doar in caz de forta majora sau caz fortuit, asa cum sunt acestea definite de lege si/sau printr-o decizie a Organizatorului Campaniei.

2.3. Instiintarea referitoare la modificarea, intreruperea incetarea Campaniei va fi comunicata participantilor cu cel putin 15 de zile inainte si va fi adusa la cunostinta prin publicarea pe https://marketplace.emag.ro/infocenter/emag-academy/.

2.4. Desfasurarea Campaniei se va face pe baza criteriilor de eligibilitate detaliate in Capitolul III. “Dreptul de participare. Conditii de participare”.

CAPITOLUL III. DREPTUL DE PARTICIPARE. CONDITII DE PARTICIPARE

3.1  In Campanie vor fi inscrisi automat Sellerii activi / care vor deveni activi pe platforma eMAG Marketpace pe parcursul Campaniei si care la momentul lansarii Campaniei si/sau in decursul derularii Campaniei au/vor avea produse listate si active in categoria Fashion (denumiti in continuare „Participanti”) si indeplinesc urmatoarele criterii de eligibilitate:

  • minim 20 de comenzi finalizate si livrate in categoria Fashion in decursul unei luni calendaristice din perioada Campaniei
  • minim 50 produse active nete* in categoria Fashion, in decursul unei luni calendaristice din perioada Campaniei.

* Numarul de produse active ponderate cu proportia in care au fost ele active cumulat in timpul lunii analizate.

Indeplinirea criteriile de eligibilitate va fi verificata pentru fiecare luna calendaristica din perioada Campaniei iar beneficiile Campaniei vor fi acordate pentru luna/lunile in care sunt indeplinite criteriile.

3.2. Nu vor participa la Campanie produsele din categora Fashion incluse/care vor fi incluse in programul „Deschide Romania”.

CAPITOLUL IV. BENEFICII. REDUCEREA COMISIONULUI

4.1. Participantii care indeplinesc conditiile de mai sus, beneficiaza de o reducere a comisionului stabilit prin Anexa Conditii Comerciale expusa in contul Sellerilor, in sectiunea Documente legale, in conditile prezentului Regulament.

4.2 Participantii vor putea beneficia de un discount de comision ce poate ajunge pana la 10 puncte procentuale din comisionul aplicabil in luna respectiva, pentru indeplinirea oricaruia dintre criteriile de mai jos:

a.Sa listeze minim 100 de produse noi in categoria Fashion in luna in analiza . Pentru indeplinirea acestui criteriu se acorda un discount de 0,5 puncte procentuale. Suplimentar, daca cel putin 50% din produsele listate de Participant au inregistrat cel putin o vanzare in luna in analiza, care nu a fost stornata sau anulata se mai acorda un discount de 0,5 punct procentual. Vor fi luate in considerare doar produsele listate cu minim 5 zile inainte de finalul lunii si care au fost active minim 95% din momentul listarii. Din acestea, vor fi considerate cu vanzare cele care inregistreaza minim o comanda fara retur in timpul perioadei analizate.

b. Sa inregistreze intre 500 si 999 produse active nete in categoria Fashion in luna in analiza. Pentru indeplinirea acestui criteriu se acorda un discount de 1 punct procentual.

c. Sa inregistreze intre 1000 si 1499 de produse active nete in categoria Fashion in luna in analiza. Pentru indeplinirea acestui criteriu se acorda un discount de 1,5 puncte procentuale.

d.Sa inregistreze intre 1500 si 1999 de produse active nete in categoria Fashion in luna in analiza. Pentru indeplinirea acestui criteriu se acorda un discount de 2 puncte procentuale.

e.Sa inregistreze cel putin 2000 de produse active nete in categoria Fashion in luna in analiza. Pentru indeplinirea acestui criteriu se acorda un discount de 2,5 puncte procentuale.

f. Sa aiba cel putin 98% din produsele active in categoria Fashion, in stoc, cel putin 98% din luna analizata. Pentru indeplinirea acestui criteriu se acorda un discount de de 0,5 puncte procentuale.

g. Cel putin 50% din produsele active in categoria Fashion sa aiba in luna in analiza cel putin o vanzare care nu a fost stornata sau anulata. Pentru indeplinirea acestui criteriu se acorda un discount de 1,5 puncte procentuale.

h. Cel putin 85% din produsele active in categoria Fashion sa aiba cel putin 3 imagini in galerie si 100% filtre completate. Pentru indeplinirea acestui criteriu se acorda un discount de 0,5 puncte procentuale.

i. Cel putin 85% din comenzile care contin produse din categoria Fashion sa aiba handling time mai mic de o zi, sa fie predate la timp curierului, cu AWB-ul generat din platforma si sa nu fi fost stornate sau anulate. Pentru indeplinirea acestui criteriu se acorda un discount de 1 punct procentual.

j. Cel putin 50% din comenzile finalizate care contin produse din categoria Fashion din categoria Fashion si livrate in luna analizata sa aiba taxa de livrare 0. Pentru indeplinirea acestui criteriu se acorda un discount de 0,5 puncte procentuale.

k. Sa aiba 30 de zile termen de retur gratuit pentru produsele din categoria Fashion. Pentru indeplinirea acestui criteriu se acorda un discount de 0,5 puncte procentuale. Se va lua in considerare cel mai mic numar de zile de retur oferite pe parcursul lunii analizate, daca acesta s-a schimbat pe parcurs.

l. Sa aiba 60 de zile termen de retur gratuit pentru produsele din categoria Fashion. Pentru indeplinirea acestui criteriu se acorda un discount de 1 punct procentual. Se va lua in considerare cel mai mic numar de zile de retur oferite pe parcursul lunii analizate, daca acesta s-a schimbat pe parcurs.

m. Sa aiba cel putin 5 chestionare de NPS completate pentru comenzile cu produse din categoria Fashion, si un scor mai mare de 75, in luna analizata. Pentru indeplinirea acestui criteriu se acorda un discount de 0,5 puncte procentuale.

n. Cel putin 10% din produsele active in categoria Fashion, sa fie incluse in campaniile anuntate prin landing-ul afisat in site-ul eMAG si sa inregistreze minim o comanda in timpul lunii in analiza, care nu a fost anulata sau stornata, raportat la numarul total de produse active in luna analizata. Pentru indeplinirea acestui criteriu se acorda un discount de 0,5 puncte procentuale.

4.3. Pe tot parcursul Campaniei calculul discountului de comision se va realiza lunar, in termen de 5 zile lucratoare de la incheierea lunii anterioare. Astfel, decontarea comisionului rezultat in urma indeplinirii indicatorilor de mai sus, se va realiza pentru prima Data a Platii (conform Termenilor si Conditiilor), ulterioara lunii de analiza.

CAPITOLUL V. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

5.1 In orice situatie de forta majora sau caz fortuit care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.

CAPITOLUL VI. INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

6.1 Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul in care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va comunica Participantilor acest lucru cu cel putin 15 zile inainte.

6.2 In cazul in care Organizatorul aduce modificari ale Campaniei, Participantul are posibilitatea de a se retrage oricand din Campanie. In cazul in care Participantul se retrage inainte de sfarsitul lunii, nu va primi discount-ul aferent lunii espective.

6.3 In cazul in care un Participant nu doreste sa fie inscris in Campanie, va comunica Organizatorului refuzul sau prin transmiterea unei solicitari la campanii.marketplace@emag.ro pana la data de 29 Decembrie 2020, ora 12.00.

CAPITOLUL VII. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI. LITIGII

7.1 Organizatorul este responsabil sa comunice conditiile de desfasurare si sa respecte prevederile Regulamentului fara a suporta costuri determinate de actiunile ulterioare ale participantului.

7.2 Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

7.3 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la campanie se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

CAPITOLUL VIII. ALTE REGLEMENTĂRI

8.1. In caz de tentativa sau frauda a website-ului www.emag.ro, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului, acesta isi rezervs dreptul de a lua toate mssurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv, dar fara a se limita la excluderea participantilor de la prezenta Campanie.

DANTE INTERNATIONAL S.A.

Prin Mihnea Stere,
Director Marketplace

Cât de util a fost acest articol?

Click pe o stea pentru evaluare!

Evaluare medie 0 / 5. Voturi: 0

Fără voturi până acum! Fii primul care evaluează acest articol.

Ne pare rău că acest articol nu a fost util pentru dumneavoastră.

Spune-ne cum putem îmbunătăți acest articol?