skip to Main Content
0
(0)

 

 

 

Prezentul regulament are scopul de a informa potentialii comercianti de pe platforma eMAG Marketplace cu privire la desfasurarea campaniei Un ajutor mic pentru viitoarele afaceri mari initiata de DANTE INTERNATIONAL S.A. si cuprinde o serie de reguli ce trebuie respectate pe perioada desfasurarii acesteia.

CAPITOLUL I. ORGANIZATORUL

1.1. Organizatorul campaniei “Un ajutor mic pentru viitoarele afaceri mari” (denumita in cele ce urmeaza “Campania”) este DANTE INTERNATIONAL S.A., societate cu sediul in Romania, Bucuresti, Soseaua Virtutii nr. 148, Spatiul E47, sector 6, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/372/2002, CUI RO 14399840, reprezentata de Mihnea Stere, Director Marketplace (denumit in continuare „Organizatorul”).

1.2. Campania se va derula in baza prezentului regulament (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul derularii Campaniei, dar nu inainte de a anunta in prealabil participantii.

1.3. Pentru aducerea la cunostinta participantilor, Regulamentul este intocmit si este disponibil, in mod gratuit, oricarei persoane interesate, si in format tiparit la locatia din Soseaua Bucuresti-Nord nr. 15-25, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 5, Voluntari, judetul Ilfov.

CAPITOLUL II. DURATA SI INCETAREA CAMPANIEI. LOCUL DE DESFASURARE

2.1 Campania se va desfasura pe platforma www.emag.ro, pe o perioada de 16 luni, in intervalul 3 Decembrie 2020 – 31 martie 2022.

2.2. Campania va putea fi intrerupta pentru durate determinate si/sau va putea inceta doar in caz de forta majora sau caz fortuit, asa cum sunt acestea definite de lege si/sau printr-o decizie a Organizatorului Campaniei.

2.3. Instiintarea referitoare la modificarea, intreruperea incetarea Campaniei va fi comunicata participantilor cu cel putin 30 de zile inainte va fi adusa la cunostinta prin publicarea pe https://marketplace.emag.ro/infocenter/emag-academy/.

2.4. Desfasurarea Campaniei se va face pe baza criteriilor de eligibilitate detaliate in Capitolul III. “Dreptul de participare. Conditii de participare”.

CAPITOLUL III. DREPTUL DE PARTICIPARE. CONDITII DE PARTICIPARE

3.1 Prezenta Campanie se desfasoara in perioada mentionata la art. 2.1., avand doua faze distincte, prima faza desfasurandu-se in perioada 3 Decembrie 2020 – 31 martie 2021, iar faza a doua in perioada 1 Aprilie 2021 – 31 martie 2022.

3.2  La Campanie poate participa orice persoana juridica, intreprindere individuala sau familiala, persoana fizica autorizata, organizatie non-guvernamentala (denumite in continuare „Participantul”) care indeplineste urmatoarele conditii:

 1. sa aiba calitatea de comerciant nou listat pe platforma eMAG Marketplace (denumit in continuare „Seller”), astfel indeplinind cumulativ urmatoarele conditii:
 2. nu a desfasurat pana la data de 3 decembrie 2020 activitati in platforma eMAG Marketplace, nefiindu-i alocat pana la aceasta data un ID seller;
 3. administratorul Participantului nu a detinut aceasta calitate intr-o alta entitate care sa fie listata in platforma eMAG Marketplace pana la data de 3 decembrie 2020, nefiindu-i alocat pana la aceasta data un ID seller;
 4. administratorul si/sau asociatul sau asociatii entitatii care solicita listarea, sa nu fi desfasurat activitati, pana la data de 3 decembrie 2020 activitati in platforma eMAG Marketplace, nefiindu-i alocat pana la aceasta data un ID seller;
 5. administratorul si/sau asociatul sau asociatii entitatii care solicita listarea, sa nu fi avut direct sau indirect, prin afiliati, pana la rudele de gradul I calitatea de administratori sau asociati comuni cu entitati deja listate pe eMAG Marketplace.
 6. pana la listarea pe platforma eMAG Marketplace sa nu fi realizat vanzari de bunuri sau servicii prin mediul online (vânzare de bunuri sau servicii prin intermediul tranzacțiilor electronice efectuate prin internet sau prin alte rețele mediate de calculator);
 7. Data de infiintare sa fie inainte de 01.01.2020;
 8. sa nu fi fost listata anterior pe platforma eMAG Marketplace si/sau sa nu fi avut direct sau indirect, prin afiliati, pana la rudele de gradul I administratori sau asociati comuni cu entitati deja listate pe eMAG Marketplace.

CAPITOLUL IV. BENEFICII. REDUCEREA COMISIONULUI

4.1. Participantii care dobandesc calitatea de Sellerii, care indeplinesc conditiile de mai sus si se listeaza pe platforma eMAG Marketplace, au urmatoarele beneficii:

4.1.1. In etapa 1-a Campaniei, adica in perioada 2 decembrie 2020 – 31 martie 2021:

– Comision Marketplace – 0 (zero) comision, aplicabil pana la data de 31.03.2021, urmand ca incepand cu data de 01.04.2021 sa fie aplicabila grila de comisionare standard;

– Credit gratuit in valoare de 1.000 RON, prin intermediul serviciului eMAG Ads, serviciu pay per click (PPC), avand posibilitatea de a licita, la nivel de produs, pentru o pozitie mai buna, in conditiile aplicabile acestui serviciu la momentul accesarii, pentru o perioada de 4 luni de la data integrarii.

4.1.2. Sellerii inscrisi in campanie pana la 31 martie 2021, beneficiaza in etapa a 2-a a Campaniei, adica in perioada 01.04.2021 – 31.03.2022, de integrare in programul Fulfillment by eMAG astfel:

 • serviciile Pick, Pack & Shipment gratuite in perioada 1 Aprilie 2021 – pana pe 31 martie 2022.
 • serviciul depozitare cu urmatoarele preturi: 1 RON/zi/m3 – extrasezon adica Ianuarie – Februarie- Martie – Aprilie – Mai – Iunie- Iulie – August – Septembrie, respectiv 1.6 RON/zi/m3 – sezon, Octombrie – Noiembrie – Decembrie) pana pe 31 martie 2022.

4.2. Sellerii participanti isi pot retrage oricand consimtamantul privitor la participarea la prezenta Campaniei, neexistand o durata minima de participare.

CAPITOLUL V. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

5.1 In orice situatie de forta majora sau caz fortuit care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.

CAPITOLUL VI. INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

6.1 Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul in care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va comunica Sellerilor acest lucru cu cel putin 15 zile inainte.

6.2 In cazul in care Organizatorul aduce modificari ale Campaniei, acesta are posibilitatea de a se retrage oricand din Campanie.

CAPITOLUL VII. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI. LITIGII

7.1 Organizatorul este responsabil sa comunice conditiile de desfasurare si sa respecte prevederile Regulamentului fara a suporta costuri determinate de actiunile ulterioare ale participantului.

7.2 Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

7.3 Eventualele litigii aparute intre Organizator si partipantii la concurs se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

CAPITOLUL VIII. ALTE REGLEMENTĂRI

8.1. În caz de tentativă sau fraudă a website-ului www.emag.ro, abuz sau orice acte îndreptate împotriva şi la adresa Organizatorului, acesta îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situaţiei şi tragerea la răspundere în condiţiile legii a celor vinovaţi, inclusiv, dar fără a se limita la excluderea participantilor de la prezenta Campanie.

DANTE INTERNATIONAL S.A.

Prin Mihnea Stere,

Director Marketplace

 

Act Adițional nr. 1 din data de 04.12.2020 la Regulamentul Campaniei

“Un ajutor mic pentru viitoarele afaceri mari”

Organizatorul Campaniei “Un ajutor mic pentru viitoarele afaceri mari” (denumita în continuare “Campania”) DANTE INTERNATIONAL S.A. (denumit în continuare “Organizator”) cu sediul în București, Șos. Virtuții nr. 148, Spatiul E47, sector 6 și adresa de corespondență în Voluntari, Șos. București Nord nr. 15-25, Et. 5, Swan Office Park, Windsor Building, 077190, Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului București cu J40/372/2002, CUI RO14399840, reprezentată prin dl. Mihnea Stere, în calitate de Director Marketplace, având în vedere dispoziţiile art. 6 din Regulamentul Campaniei “Un ajutor mic pentru viitoarele afaceri mari”, decide următoarele modificări:

 1. Se introduce art. 8.2., avand urmatorul continut:

In cazul nerespectarii de catre Participanti a prevederilor prezentului Regulament ori in cazul identificarii situatiilor de nerespectare a conditiilor de participare, precum si orice alte situatii inclusiv, dar fara a se limita la cele mentionate la art. 8.1., Organizatorul va putea suspenda retroactiv drepturile, respectiv beneficiile oferite Sellerului de la data neindeplinirii conditiilor de participare la prezenta Campanie si/sau de la data identificarii incalcarii.

 1. Celelalte prevederi ale Regulamentului rămân neschimbate.

 

DANTE INTERNATIONAL S.A.

Prin Mihnea Stere

Director Marketplace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cât de util a fost acest articol?

Click pe o stea pentru evaluare!

Evaluare medie 0 / 5. Voturi: 0

Fără voturi până acum! Fii primul care evaluează acest articol.

Ne pare rău că acest articol nu a fost util pentru dumneavoastră.

Spune-ne cum putem îmbunătăți acest articol?