Αυξήστε την επιχείρησή σας με τα περιφερειακά προγράμματα της eMAG.

CROSS-BORDER BY eMAG

Πωλήστε τα προϊόντα σας στη Ρουμανία, την Ουγγαρία και τη Βουλγαρία χρησιμοποιώντας μια μόνο πλατφόρμα, με σταθερές προμήθειες ανεξάρτητα από τη χώρα, και ολοκληρωμένες υπηρεσίες ταχυμεταφοράς.

FULFILMENT BY eMAG

Διαθέτετε μια ολοκληρωμένη λύση για όλες τις προκλήσεις λογιστικής, από την αποθήκευση αγαθών μέχρι την αποστολή τους στον τελικό πελάτη.

GENIUS easybox

Ενεργοποιήστε το Genius easybox και αποκτήστε πρόσβαση σε ένα προηγμένο πρόγραμμα με πάνω από 500,000 πιστούς πελάτες.

eMAG ADS

Μάθετε πώς να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο που θα φέρει περισσότερη ορατότητα στα προϊόντα σας.

Marketing Campaigns

Ανακαλύψτε τις ομπρέλες καμπάνιες της eMAG και πώς μπορείτε να προωθήσετε τα προϊόντα σας μέσω αυτών.

Θέλετε να πουλήσετε στο eMAG;
Ανακαλύψτε μια περιφερειακή πλατφόρμα που σας παρέχει πρόσβαση σε 3 χώρες: Ρουμανία, Βουλγαρία και Ουγγαρία!
Εγγραφείτε τώρα!

如何创建eMAG广告活动?

在这个教程中,我们将向您展示创建 eMAG 广告活动的步骤。您将了解如何: 创建付费广告活动 将产品添加到付费广告活动中 启动付费广告活动 显示推广的产品   第一步 – 创捷广告活动  在菜单底部,单击“创建广告活动”按钮。 这将打开一个新窗口用于配置广告活动。   在新窗口中,填写以下字段: 广告活动名称 – 输入广告活动的名称,建议使用尽可能描述性的名称,以便更容易确定每个广告活动的内容。 时段 – 选择广告活动的开始日期和结束日期。请注意,选择当前日期将立即启动广告活动。 每日预算 – 输入广告活动每日点击的最大预算金额。设置的金额是根据获得的点击数量每天最多可以消耗的总额。一旦用完,广告活动将在午夜时不再显示广告展示,每日预算将在午夜时重置。您可以随时购买额外的广告费以增加每日预算。 Adset名称