Участвайте в кампаниите на eMAG и генерирайте повече продажби за вашите продукти.

Какво представляват кампаниите на eMAG?

Периодично организираме търговски кампании, които се фокусират върху конкретни продуктови категории или видове отстъпки. Насърчаваме ви да качите вашите специални оферти в платформата и да се възползвате от видимостта, осигурена от водещите кампании на eMAG.

Вие сте търговец?

Все още не сте търговец?

Предимства на кампаниите на eMAG:

Видимост

Видимост

70% от клиентите активно търсят отстъпки, затова вашите продукти ще бъдат видени от голяма аудитория, ако бъдат включени в кампаниите на eMAG. Освен това Кампаниите получават силно популяризиране както офлайн, така и онлайн.

Повишена печалба:

Повишена печалба:

70% от участващите търговци отбелязват 40% ръст в обема на продажбите. Освен това eMAG подпомага търговците в управлението на разходите, като предлага отстъпки от комисионите, базирани на резултатите, в Румъния, Унгария и България.

Прогнозиране:

Прогнозиране:

Имате предварителен достъп до календарите на кампаниите на eMAG, което Ви позволява да подготвите предварително офертите си за включване в кампаниите.

Вие сте търговец?

Все още не сте търговец?

Условия за допустимост в кампаниите на eMAG:

  • Предложените продукти трябва да са с минимална отстъпка от 5 % и стойността им да е по-ниска от най-ниската цена през последните 30 дни, независимо от представянето им в Marketplace.
  • Офертите, включени в кампанията, трябва да са били активни поне 30 дни преди началото на Кампанията.
  • Ваучерът, който предлагате, трябва да има минимална стойност на отстъпката в зависимост от категорията.
  • Допустимите продукти ще получат отличителния етикет на кампанията само ако е тяхна основната оферта.
  • Продуктите трябва да имат данъчен номер по ДДС, издаден от данъчните власти на Европейския съюз.

Вие сте търговец?

Все още не сте търговец?

Как да науча повече за кампаниите на eMAG?

Посетете eMAG Academy и разгледайте цялата информация за кампаниите.

Следете месечния бюлетин, в който Ви предоставяме календара на кампаниите. По този начин ще знаете предварително какви са кампаниите за следващия месец и ще можете да подготвите офертите си по-рано.

Вие сте търговец?

Все още не сте търговец?

Често задавани въпроси за Кампании

Всеки месец ще получавате специален информационен бюлетин за календара на кампаниите на eMAG, където можете да намерите критериите за допустимост, или можете да следите бюлетините за всяка кампания. Освен това в платформата на eMAG Marketplace, в таблото за управление Dashboard или в менюто Промоция – Кампании, можете да откриете всички активни кампании, в които можете да качите оферти. Научете повече за календара с предстоящи кампаниите в eMAG тук.

В зависимост от типа на кампанията (отстъпка или ваучер), минималните отстъпки са различни. За кампаниите с отстъпки трябва да предложите поне 5% от CMMP 30 (3% за дивизията Мода и Спорт) или минимум 50 RON абсолютно намаление. Кампаниите с пряко приложени ваучери в кошницата имат минимални прагове за отстъпка в зависимост от категориите, които можете да видите тук: Кампании в eMAG Marketplace.

В менюто “Промоция – Кампании – Действия” ще изтеглите файл, съдържащ допустимите продукти за кампанията, в която искате да участвате.

Ако типът на кампанията е отстъпка, трябва да попълните промоционалната цена и да качите файла в платформата чрез XLS импорт.

Ако типът на кампанията е ваучер, трябва само да качите файл в платформата с продуктите на кампанията, към които ще се приложи минималната отстъпка за кампанията. Ако искате да предложите по-голяма отстъпка, ни изпратете отделен файл чрез Центъра на съобщения.

След като качите файла в платформата чрез опцията XLS импорт, имате две възможности:

  • В менюто “Промоциия – Кампании” изберете желаната кампания и в разделите “Валидни оферти” или “Отхвърлени оферти” можете да видите генериран файл със статуса на продуктите.
  • Ако сте използвали XLS импорт, можете да видите статуса на импорта и статуса на продукта до качения файл.

Ако искате да премахнете конкретни продукти от кампания, в която вече сте се включили, трябва да ни изпратите съобщение в менюто “Общи кампании – Информация за кампанията”, заедно със списък, съдържащ идентификационния номер на кампанията, PNK и идентификационните номера (ID) на продуктите, които искате да премахнете. Ако искате да оттеглите всички продукти, които сте включили в кампания, можете да ни изпратите файла с първоначално записаните продукти чрез съобщение, като изберете менюто “Общи кампании – Информация за кампанията”.

如何创建eMAG广告活动?

在这个教程中,我们将向您展示创建 eMAG 广告活动的步骤。您将了解如何: 创建付费广告活动 将产品添加到付费广告活动中 启动付费广告活动 显示推广的产品   第一步 – 创捷广告活动  在菜单底部,单击“创建广告活动”按钮。 这将打开一个新窗口用于配置广告活动。   在新窗口中,填写以下字段: 广告活动名称 – 输入广告活动的名称,建议使用尽可能描述性的名称,以便更容易确定每个广告活动的内容。 时段 – 选择广告活动的开始日期和结束日期。请注意,选择当前日期将立即启动广告活动。 每日预算 – 输入广告活动每日点击的最大预算金额。设置的金额是根据获得的点击数量每天最多可以消耗的总额。一旦用完,广告活动将在午夜时不再显示广告展示,每日预算将在午夜时重置。您可以随时购买额外的广告费以增加每日预算。 Adset名称