INFORMARE PRIVIND COMERCIALIZAREA PRODUSELOR FITOSANITARE

0
(0)
DANTE INTERNATIONAL S.A., cu sediul in Bucuresti, Sos. Virtutii nr. 148, sector 6, avand domiciliul fiscal si adresa de corespondenta in Voluntari, Soseaua Bucuresti - Nord nr. 15 - 25, Parcul de Birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 5, jud. Ilfov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/372/2002, avand Cod Unic de Inregistrare RO14399840, denumita in continuare eMAG, Avand in vedere prevederile legale privind comercializarea produselor fitosanitare (de protectie a plantelor) cuprinse in: Ordonanta 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar; Dorim sa iti aducem la cunostinta faptul…

To view this item, you must have an eMAG Marketplace account

If you already have an account created,

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Pentru mai multe informații, vă așteptăm în Mesagerie, iar dacă doriți să discutați despre oportunități de creștere, alăturați-vă nouă în grupul de Facebook

EXPLOREAZĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE