Informare privind compatibilitatea electromagnetică

0
(0)

DANTE INTERNAŢIONAL S.A., cu sediul ȋn Bucureşti, Şos. Virtuţii nr. 148, sector 6, având adresa de corespondenţă ȋn Voluntari, Şoseaua Bucureşti – Nord nr. 15 – 23, Parcul de Birouri Swan, clădirea A (denumită Windsor), etaj 5, jud. Ilfov, ȋnregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/372/2002, având Cod Unic de Ȋnregistrare RO14399840,  denumită ȋn continuare eMAG,

Având în vedere:

  • Hotărârea Guvernului 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică (Hotărârea”);
  • Regulile privind comercializarea produselor pe platforma eMAG Marketplace;

Vă facem cunoscute următoarele:

  • Conform art. 41 din Hotărârea anterior menționată, pe teritoriul României sunt interzise fabricarea, importul, detinerea, publicitatea, introducerea pe piata, punerea la dispozitie pe piata, punerea în functiune si/sau utilizarea echipamentelor sau dispozitivelor destinate sa produca perturbatii electromagnetice.
  • Prin echipament destinat să producă perturbatii electromagnetice se înțelege orice aparat proiectat si fabricat cu intentia de a produce perturbatii electromagnetice, astfel încât sa degradeze functionarea altor echipamente;
  • La dispoziția consumatorilor pot fi puse doar produse conforme cu prevederile legale în vigoare, care respectă cerintele privind compatibilitatea electromagnetică.
  • Totodată, producătorii, importatorii, respectiv distribuitorii și operatorii economici trebuie să se asigure că, la momentul punerii pe piață al produsului, acesta este conform prevederilor legale prin, inclusiv, dar fără a se limita la existența marcajului CE, documentația tehnică a produsului sau Declarația de conformitate a acestuia.

 

Menționăm faptul că punerea pe piață a unor dispozitive neconforme, precum și a lipsei documentației tehnice sau a marcajului CE constituie contravenție, urmând a fi sancționată cu amendă în cuantum de la 1.000 RON până la 50.000 RON, în funcție de gravitate, precum și aplicarea de sancțiuni complementare.

În consecință, vă aducem la cunostință că produsele de tipul “sisteme de bruiaj” sau orice alte tipuri de dispozitive al căror scop este acela de a produse perturbații electromagnetice nu pot fi comercializate prin intermediul platformei eMAG Marketplace.

Adiacent, menționăm faptul că, în cazul primirii unor sesizări, notificări sau reclamații cu privire la nerespectarea prevederilor mai sus menționate care se dovedesc a fi întemeiate, produsele listate pe platforma eMAG Marketplace vor fi blocate.

 

Vă mulțumim pentru cooperare.

DANTE INTERNAȚIONAL S.A.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Pentru mai multe informații, vă așteptăm în Mesagerie, iar dacă doriți să discutați despre oportunități de creștere, alăturați-vă nouă în grupul de Facebook

EXPLOREAZĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE